maandag 2 mei 2011

Ander nieuws

Het Weerterbos op Fiets- en Wandelweb.
http://www.fietsenwandelweb.nl/blog/view/45/Fietsen-en-wandelen-door-het-Weerterbos.nl

Dit kwam ik tegen op het internet;
http://www.hofvanschoor.nl/arrangementen_3.php
3. Vogels kijken in Nederweert

Start in Weerterbossen en vervolgens naar De Groote Peel.
De tocht wordt onderbroken voor een bezoek aan Hof van Schoor en afgesloten in het Sarsven en
De Banen.

Onlangs is er een zeldzame vogel gezien in de buurt van het Weerterbos, een steltkluut.
Melding op waarneming.nl staat hier http://nederweert.waarneming.nl/soort/view/332?from=2011-04-27&to=2011-04-27

Informatie over deze soort;
http://nederweert.waarneming.nl/soort/info/332
http://www.vogelvisie.nl/soort/steltkluut.php

EHS boek

Het toekomstige ecoduct Budeler- en Weerterbergen maakt onderdeel uit van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur). De EHS heeft als doel natuurgebieden met elkaar te verbinden zodat er uitwisseling van flora en fauna kan ontstaan tussen deze gebieden.
Een uitgebreide uitleg staat op de site natuurbeheer.nu.
Staatsbosbeheer heeft in 2010 een boek gepubliceerd getiteld 'Publiek geheim, het succes van de EHS'. Veel informatie, interviews met grondeigenaren , kaarten etc.
Inmiddels heeft SBB een digitale versie online gezet, klik voor het nieuwsbericht op:
http://www.staatsbosbeheer.nl/

Directe link naar pdf hier. 10Mb