dinsdag 28 december 2010

Werkzaamheden rond het Weerterbos.

Bron: http://www.wpm.nl/nieuws/@215559/pagina/pagina/

Werkzaamheden Oude Graaf in volle gang

Waterschap Peel en Maasvallei is bezig met de herinrichtingswerkzaamheden rondom de Oude Graaf in Weert en Nederweert. De herinrichting voorziet in een oplossing van enkele waterproblemen bij deze beek die stroomt door de natuurgebieden Weerterbos, Hugterbroek en In den Vloed.Het stroomgebied van de Oude Graaf (gemeenten Weert en Nederweert) kent verschillende waterproblemen. De beek heeft geen natuurlijke vorm en er wordt ‘niet-natuurlijk’ water geloosd afkomstig van stedelijk en landbouwgebied. Daarbij kampt een groot gedeelte van het stroomgebied met verdroging, terwijl bij hevige regenval wateroverlast ontstaat. In samenwerking met de gemeenten Weert en Nederweert, Stichting Limburgs Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Provincie Limburg en Waterschap De Dommel heeft Waterschap Peel en Maasvallei een herinrichtingsplan opgesteld. Alle partijen hebben hun specifieke kennis ingebracht en gezamenlijk is er gekeken naar de diverse belangen binnen het gebied.

Werkzaamheden

Het waterschap voert de herinrichting uit in twee fasen. De werkzaamheden van de eerste fase zijn in het najaar van 2010 gestart en duren naar verwachting tot april 2011. In deze eerste fase voert het waterschap de volgende maatregelen uit:
  • Aanleg van twee buffers voor de opvang van overvloedig regenwater. Dit is ter beperking van afvoerpieken in de Nederweerter Riet en het Sterkselsch kanaal;
  • Het water afkomstig van stedelijk en landbouwgebied scheiden van ‘natuurlijk water’ door het om het Weerterbos heen te leiden naar het Sterkselsch kanaal;
  • Waterlopen geheel of gedeeltelijk dempen om vernatting te realiseren van gedeelten van de natuurgebieden Weerterbos, Hugterbroek en In den Vloed.
Gedurende deze periode kan er plaatselijk verkeersoverlast zijn, vanwege vrachtwagens die in totaal ongeveer 100.000 m3 grond afvoeren. In de tweede fase, die start in 2015, wordt de waterloop zelf (inclusief zijwatergangen) onder handen genomen.
Persbericht, 22 december 2010


***
Op (delen van) wegen in de buurt van de Daatjeshoeve zijn parkeerverboden van kracht zodat de grote grondverzet machines geen hinder ondervinden van geparkeerde wagens. Even opletten dus waar u uw auto neer zet.
***
Deze zilver reiger zat in een van de waterloopjes, de 'Bossche Vaart',  in de buurt van de werkzaamheden naast de Daatjeshoeve.

donderdag 9 december 2010

Opening wandelgebied Weerterbos en Hugterheide (Nederweert)

Bron: http://www.rlkm.be/nl/kempen-broek/activiteiten/opening-wandelgebied-weerterbos-en-hugterheide-nederweert/211/


12 december 2010

Op zondag 12 december ben je welkom op de opening van het wandelgebied Weerterbos en Hugterheide in Nederweert. ’s Morgens kan je meedoen aan de ontbijtwandeling. Na het spek met eieren kan je van de charmes van een ontwakend bos genieten. Wie weet, spot je wel een edelhert.
In de namiddag kan je met gidsen mee of de 8 bewegwijzerde wandelingen op eigen houtje verkennen. Is puzzelen meer je ding? Doe dan met je vrienden of familie mee aan de fotozoektocht. Deelname is gratis en voor elke deelnemer ligt een cadeautje klaar. Na deze inspanning kan je aan de Daatjeshoeve ontspannen bij een warme kop soep, een druppeltje of een kop koffie. Pik zeker de tentoonstelling over de luchtoorlog van WOII mee. Vergeet de bon in deze landschapskrant niet mee te brengen, je krijgt korting bij aankoop van de splinternieuwe wandelkaart Weerterbos en Hugterheide. Tot dan!

Programma

Ochtendwandeling: na een stevig ontbijt trek je met de beheerders mee hun gebied in. Ze weten er het fijne van! Max 30 deelnemers, dus wees er snel bij.
Start: 8.30u
Prijs: € 10 volwassenen, € 5 kinderen < 12 jaar (incl water, koffie, thee). Inschrijving is verplicht +31 (0) 495-697319. Betaling geldt als definitieve inschrijving.
Namiddag (13u - 17u):
  • Ga op stap met een gids vanaf 13u. Kom op tijd om je in te schrijven, het aantal deelnemers is beperkt. Kosten voor deelname: volwassenen € 3, kinderen € 2 (prijs is incl. consumptie bij Daatjeshoeve)
  • Ontdek de wandelroutes op eigen houtje
  • Fotozoektocht: leuk voor jong en oud! (elke deelnemer krijgt een cadeautje)
  • Tentoonstelling luchtoorlog 1939 – 1945: foto’s, persoonlijke voorwerpen van bemanning, onderdelen gecrashte vliegtuigen
locatie: Daatjeshoeve Nederweert, Heugterbroekdijk 34 (www.daatjeshoeve.nl)

------------------------------------
De landschapskrant van Kempenbroek lag ook vrijdag de 10e nog niet in de brievenbus hier in Weert, hopelijk komt hij morgen nog. Hij kan al wel gelezen worden op onderstaande link, als .pdf file op de rlkm site. De krant ligt inmiddels in de brievenbus.

http://www.rlkm.be//uploads/files/20101122LKdef.pdf

-----------------------------------
De routes zijn nu uitgezet met paaltjes met schilden met daarop de verschillende symbolen voor de verschillende routes.

Deze zag ik staan aan het begin van het fietspad, dat er met wat sneeuw en in zwart wit er mooi uit ziet op onderstaande foto.

maandag 6 december 2010

vondst historisch edelhert in kempen~broek

Bron: http://www.ark.eu/ark/werk-in-uitvoering/missing-lynx/edelherten-in-het-weerterbos/historisch-edelhert


'
Er is een bijzondere archeologische vondst gedaan tijdens werkzaamheden van Waterschap Peel en Maasvallei aan de Tungelroysebeek in de gemeente Nederweert. De vondst? Restanten van een edelhert. Onderzoek wijst uit dat de datering van de vondst circa 9000 voor Christus is: het Stenentijdperk. Op de locatie zijn ook resten gevonden van andere oerdieren en anorganisch materiaal, zoals speerpunten en scherven. Vindplaats ‘De Mildert’ blijkt een ware archeologische archiefkast! Wetenschappers van onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laten weten dat de vondst zeer zeldzaam is. Een belangrijk puzzelstuk dat meer onthult over de bewonersgeschiedenis van Nederland. Het waterschap past haar werkzaamheden ter plaatse aan, zodat overige oudheden in de grond bewaard blijven voor toekomstige generaties.
De vondst wordt door wetenschappers ‘bijzonder’ en ‘zeldzaam’ genoemd. Het is vrijwel zeker dat het edelhert het slachtoffer is geworden van een jachtpartij. Dit wijst erop dat de toenmalige bewoners van Limburg de zogeheten ‘jagerverzamelaars’ waren. Oerbewoners die vlakbij het beekdal leefden, omdat vis en wild voorhanden waren. Op donderdag 2 december is het historische edelhert aan pers en publiek getoond in het Openluchtmuseum Eynderhoof te Nederweert.
Integraal project Tungelroysebeek
Het integrale project Tungelroysebeek is op zich al een uniek gebeuren: in totaal wordt circa 35 kilometer beek heringericht: saneren vervuiling, hermeanderen en realiseren Ecologische Hoofd Structuur. Daarmee voert Waterschap Peel en Maasvallei een complex en voor Nederlandse begrippen mega project uit. Het waterschap heeft haar werkzaamheden bij vindplaats De Mildert aangepast om te zorgen dat de archeologische archiefkast behouden blijft.
Icoon
De vondst van het oeroude edelhert is actueler dan ooit: in de omgeving worden juist edelherten uitgezet om het oorspronkelijke ecosysteem in ere te herstellen. Deze Edelherten lopen omrasterd in het Weerterbos, maar door het aan elkaar knopen van bestaande natuurgebieden nemen de kansen voor Edelherten op de vrije wildbaan in het Kempen~Broek toe.
Drie betrokken partijen hebben vandaag elk 1000 euro geschonken. Een aanzet om een kunstwerk van een edelhert te laten maken. De drie gevers zijn: Waterschap Peel en Maasvallei, Gemeente Nederweert en Natuurmonumenten. Het edelhert als blijvend icoon in haar oorspronkelijke habitat: aan de Tungelroysebeek bij vindplaats De Mildert.'

Kijk op de bovenstaande en onderstaande links voor foto's.

http://www.natuurmonumenten.nl/content/vondst-historische-edelhert
http://www.l1.nl/L1NWS/_rp_links4_elementId/1_4869745 Video door L1 nieuws. Er is geen geluid bij.De vindplaats is hemelsbreed zo'n 10 kilometer van de plaats waar nu het project met de edelherten in het Weerterbos loopt.

zondag 28 november 2010

Expositie Edelherten in het Natuur- en Milieu "De Ijzeren Man" Weert

Bron: http://www.natuurenmilieucentrumweert.nl/

Edelherten
Van 18 november 2010 tot en met 25 januari 2011 is er in Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man in Weert de tentoonstelling "Edelherten" te zien.
Edelherten zijn de grootste in het wild levende zoogdieren die in ons land voorkomen en ze zijn wettelijk beschermd. Een volwassen mannelijk hert kan wel 250 kg. wegen en heeft een schouderhoogte van 1.40 m. Het vrouwtje, de hinde, is kleiner en weegt ongeveer de helft. De leefsituatie van het edelhert wordt volledig door de mens bepaald. Door de aanwezigheid van de mens wordt hun oorspronkelijke levenspatroon sterk verstoord. Jaarlijks vallen er veel verkeersslachtoffers maar ook recreanten en loslopende honden kunnen voor veel paniek onder de ze dieren zorgen.
In het Weerterbos is een aantal edelherten in het wild uitgezet. Hun ruimte wordt door een raster (voorlopig nog) ingeperkt.
Veel edelherten zoals die in het Weerterbos, maar ook die bijvoorbeeld op de Veluwe, leven als het ware op een eiland. Ze kunnen niet trekken en daarom moeten er jaarlijks dieren worden afgeschoten. Dat afschot is net zo groot als het aantal dat jaarlijks wordt geboren minus de verkeersslachtoffers. Zou men dit niet doen, dan zouden er zoveel komen dat ze hun eigen leefgebied zouden gaan vernielen. Dat heeft weer tot gevolg dat daarna een groot aantal dieren door honger zou omkomen.
Deze en nog veel meer informatie kunt u op deze tentoonstelling zien.
De tentoonstelling is te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur en in het weekend van 13:00 uur tot 16:00 uur in Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, gelegen aan de Geurtsvenweg 4 te Weert. De expositie is gratis toegankelijk. (School)groepen kunnen ook op andere tijden de tentoonstelling bezoeken. Zij kunnen hierover bellen met telefoonnummer 0495 – 524893. 
 
---------------------
Een kleine impressie van de tentoonstelling.

zondag 17 oktober 2010

Bronst 2010 nu echt over.

Mogelijk dat een (of meer) hindes nog onbeslagen is en er nog een kleine heropleving komt. Maar de hoogbronst is echt over. Geen enkele burl gehoord, en weinig herten gezien. Vanmorgen enkel een hinde  met kalf en heel in de verte een hert de zandweg over zien steken.
De hindes gaan opzoek naar voedsel, eikels, boomschors etc om zich voor te bereiden op de winter. De herten zoeken de rust op en gaan nu ook flink eten. Het volgende 'spektakel' vind over 225 tot 245 dagen plaats, de geboorte van de kalfjes. Eind mei, begin juni worden ze geboren, 2 weken later zijn ze aan de zijde van hun moeder zien.

maandag 11 oktober 2010

Video van 7 oktober

Wat er gebeurde voor het grote hert vlak aan het raster kwam staan.

De bronst is bijna over in het Weerterbos. 2 herten zag ik staan op de wei aan de Brensbrug, een hert mist een flink stuk van zijn linkerstang. Verloren in een gevecht, of toch zelf stuk geslagen tegen een struik of boom? We zullen het waarschijnlijk nooit weten. Bij het grenskerk monument staat het plaatshert met zijn roedel kaalwild. Op een gegeven moment komen er uit de struiken onder te uitkijktoren een aantal herten gelopen. Deze lopen vlak langs de roedel en het plaatshert. Hij burlt wel een paar keer maar verder blijft het rustig. De 4 herten lopen door richting het bosperceel aan de Heugterbroekdijk.

vrijdag 8 oktober 2010

'The making of a picture...'

Of in goed Nederlands, hoe de foto gemaakt werd. De mooie foto uit het bericht van gisteren, het 300ste berichtje overigens, staat ook op de video. Althans, het moment dat hij gemaakt werd. Camera op LiveView, spiegel omhoog, controleren of instellingen juist zijn, even wachten tot statief stabiel is + mooie pose van het hert, en de sluiter activeren en hopla, het beeld is gevangen in 0'en en 1'en op de geheugenkaart. Ik gebruik de LiveView optie van mijn camera om met mijn Manual Focus lens makkelijker te kunnen scherpstellen dan doormiddel van het turen door de viewfinder.
Helaas ziet mijn videocamera het raster erg graag, dat zijn dus die lelijke zwarte strepen die af en toe in beeld verschijnen.

donderdag 7 oktober 2010

Edelherten hoogbronst over zijn hoogte punt in het Weerterbos?

Ook vanmorgen bleef het grijs, het zonnetje kwam er niet door. Aangekomen bij de 'bronstwei' aan de Brensbrug, stonden daar 2 jonge herten. Deze verdwenen al snel het bos in. Doorgelopen richting het wildkansel. Ter hoogte van het Grenskerkmonument zag ik de roedel kaalwild staan naast het bosje midden op de weides. Het plaatshert stond er vlakbij en liet van zich horen, kijkend richting toren. In de struiken rond de toren zag ik een 4 tal herten die, denk ik, waren wezen drinken bij de vijver. Deze herten liepen vlak langs het plaatshert en de roedel richting het bosje. Hij liet ze naar mijn idee erg dichtbij komen. Na een tijdje wachten kwam het hert met de achterwaartse punten in de kronen ook uit de richting van de toren. Hij kwam dicht bij het raster en ik kon hem mooi vastleggen. Daarna ging ook hij rond het bosje, over de weides, richting Brensbrug. Na een tijdje niets gezien of gehoord te hebben ben ik naar de 'bronstwei' gelopen en heb staan wachten op de 5 herten die nu mogelijk uit de dekking over de wei naar het natte gedeelte van hun enclave zouden trekken. Alleen het oude hert zag ik. Die stond wat te rotzooien met het gemaaide gras, burlde een aantal keren flink en verliet de wei.


Onlangs vroeg iemand mij of dat zo'n gewei ook wel eens afbrak door  een gevecht. Dat gebeurt inderdaad wel eens en ook in Nederweert loopt een hert rond met een gebroken stang. Ook andere herten missen , zij het kleinere, onderdelen van hun gewei overigens. Het hert hier boven bvb het 'ijs end' in de rechtse stang. Goed te zien op de foto van dat hert in het bericht van 1 oktober.

dinsdag 5 oktober 2010

Zonnige burl

Dinsdagavond kwam het zonnetje nog even over de roedel herten schijnen. Snel even wat plaatjes geschoten.

maandag 4 oktober 2010

'Bokkenpruik'.

Zoals u weet spreken we bij de edelherten over de mannetjes meestal als het Hert. Bok is een term die men meestal gebruikt bij reeën. En toch...
Dit plaatshert was er sterk van overtuigd dat er een bijhert rond zijn roedel dames sloop. Door het slaan met zijn gewei door dood gras verkreeg hij een flinke pruik, gezien zijn humeur door mij tot een 'bokkenpruik' gebombadeert.


Verder weinig foto's of video gemaakt. Veel staan praten en uitleggen over de herten en camera's. OOK leuk! Toch een stukje video.

Weerterbos edelherten bronst op L1 TV.

Maandag 4 oktober 2010 is er een item uitgezonden over de bronst van de edelherten in het Weerterbos.

http://www.l1.nl/L1NWS/_rp_links4_elementId/1_4783921

Klik op de bovenstaande link.
klik op de pagina die opent, onder het bericht  naast de datum op de luidspreker voor de audio bijdrage, klik op het TVsymbooltje voor de video.

(In de loop van de tijd kan het zijn dat deze links meer werken.)

zaterdag 2 oktober 2010

Ondanks de regen gaat de edelherten bronst in het Weerterbos door.

Een aardige regenbui viel over de bezoekers en de bronstroedel op zaterdagavond. Het plaatshert moest even in actie komen om een hinde en kalf terug te halen die van plan waren de beek over te steken. Luid burlend liet hij weten dat daar niets van in kwam.Daarna keerde de rust weer, bijna de hele roedel ging liggen herkauwen. Een paar hindes/smaldieren bleef elk strak naar een kant van de wei kijken. Net of dat daar wat liep. En ja zeker ,tegen zonsondergang liep een bijhert uit de dekking aan de overkant van de Oude Graaf, over het zandpad, het bos in richting Weert.

Het plaatshert trok er zich weinig van aan, bleef liggen en dacht er het zijne van.

Nog wat plaatjes van het stoere plaatshert.


vrijdag 1 oktober 2010

Wachten in de mist

Vanmorgen was het mistig, een dikke grijze soep lag over de wei aan de Brensbrug. In het bos achter deze wei hoorden de bezoekers wel een hert burlen, maar zien liet hij zich niet. Een hele tijd later werd het iets beter en de roedel kwam de wei in. Even leek het erop dat plaatjes als deze het enige was wat we mee naar huis konden nemen.
(nu ge-update met video)


De zon deed zijn best om de mist te verdrijven maar het duurde heel erg lang voor dat het zover was.

Het bleef wat heïig en het licht harder naar mate de zon hoger klom.


Het werd zelfs erg zonnig op den duur, en als de herten in de zon liepen was het zelfs lastig fotograferen.


Maar met zoveel licht kon ik mijn 1.5X Teleconverter nog eens gebruiken, 750mm ontstaat op die manier. Het hert stond op de hoek van de wei, net naast de beek te brulen naar een concurrent.


En dat is deze meneer hier onder! Duidelijk te herkennen aan de lange achterwaarts gerichte punten in zijn kronen.


Luid burlend kwam het plaatshert dit hert nog eens verjagen, daarna keerde de rust weer in het Weerterbos.

dinsdag 28 september 2010

Meer over het Weerter- & Budelerbergen Ecoduct

Bron: http://www.limburger.nl/article/20100928/REGIONIEUWS03/100929574/1030


ProRail laat ecoducten aanleggen

ProRail is de aanleg van twee ecoducten aan het voorbereiden die de natuurgebieden Weerterbos en Weerter- en Budelerbergen aan elkaar moeten verbinden. De ecoducten gaan enkele miljoenen kosten en gaan ter hoogte van restaurant De Wildenberg over de A2 en het spoor.
Weert
van onze verslaggever
De plannen voor de ecoducten zijn al jaren oud, maar nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. De uitvoering moet in 2012 starten en de planning is de ecoducten in 2013 klaar tye hebben.
Lees meer over de aanleg van de ecoducten in de krant van woensdag.
Tijd Gepubliceerd op: 28.09.10 17:02, laatste update: 28.09.10 17:16

Ook omroepbrabant schrijft er over.

Bron: http://www.omroepbrabant.nl/?news/143040382/Over+drie+jaar+ecoduct+bij+Budelerbergen.aspx


BUDEL - Binnen twee jaar begint de bouw van een ecoduct tussen Maarheeze en Weert. De faunapassage wordt in 2013 opgeleverd. De verbinding komt over de snelweg A2 en de spoorverbinding tussen Eindhoven en Roermond. Natuurgebied de Weerter- en Budelerbergen wordt hiermee verbonden met het Weerterbos. Dieren kunnen dan veilig oversteken. De aanleg van het ecoduct gaat een paar miljoen euro kosten, zo meldt initiatiefnemer ProRail.

Eerst was het de bedoeling dat het ecoduct nog dit jaar in gebruik zou worden genomen. De aanbestedingsprocedure hiervoor was echter door Rijkswaterstaat in Limburg stop gezet. Het ecoduct komt ter hoogte van restaurant De Wildenberg op het grondgebied van de gemeente Weert.


maandag 27 september 2010

Niets te zien

Vanmorgen in het Weerterbos geweest maar niets gezien. Wel 2 herten horen burlen. 1 in het bos bij de wei aan de Brensbrug en 1 in het bos aan de helemaal aan de andere kant van de beek gezien van af de uitkijktoren.


Zo ziet u maar, ook ik zie niet altijd de herten.


De heer Lambert Cox heeft zaterdag de herten goed kunnen vastleggen op video.
klik op de link hieronder voor de video.
http://www.youtube.com/watch?v=vvk9XrXygCM

dinsdag 21 september 2010

Edelherten bronst 2010 september 21

Om 17:45 kwam ik met een andere fotograaf aan bij de wei aan de Brensbrug. Er was nog niets te zien. Een aantal fietsers wisten ons te vertellen dat er op de weides voor de uitkijktoren ook niets te zien was. We besloten te blijven, ook omdat we al enige tijd een hert hoorden burlen en af en toe het slaan van een gewei door takken.
Plotseling stak een hinde haar kop tussen de bomen aan de beek uit om de omgeving te verkennen. Alles was veilig en de hele roedel kwam de wei op. Het plaatshert liep wat achter de hindes aan en af en toe te burlen.
De bezoekers kregen vandaag een aardige show voorgeschoteld.


Edelherten bronst weerterbos 2010 21 september video

zondag 19 september 2010

Edelherten bronst 2010 in het Weerterbos komt op gang

De edelherten bronst in het Weerterbos begint nu toch echt op gang te komen. 3 bronstroedels lijken zich gevormd te hebben.
Veel licht was er niet dus vandaag maar een foto. Het 2e plaatshert stond bij de hoogspanningsmast met een aantal hindes, gezien vanaf de uitkijktoren.
donderdag 16 september 2010

Ecoduct Budeler- en Weerterbergen in 2012?

Eindelijk weer eens wat gevonden over het Ecoduct wat over de A2 gebouwd zou moeten worden.

Uit het jaarverslag 2009 van MJPO
http://www.mjpo.nl/downloads/100267-DWW-Jaarverslag09_LR1.pdf

Knelpunt Weerter- en Budelerbergen
Rijkswaterstaat en ProRail ontwikkelen samen ecopassage
Op de grens van de provincies Limburg en Noord-Brabant liggen de natuurgebieden Weerterbos en Weerter- en Budelerbergen. Het Weerterbos is van oorsprong nat en staat onder invloed van lokale kwel. Het bos omvat heiderestanten en vennen. De Weerter- en Budelerbergen kenmerkt zich door droog naaldbos, heide en vastgelegd stuifzand. Een spoorlijn, de A2 en twee gemeentelijke wegen doorkruisen dit prachtige stukje Zuid-Nederland. Door een ecopassage over deze infrastructuur aan te leggen, hopen de provincies dat grote en kleinere zoogdieren en amfibieën zich goed kunnen voortbewegen in het gebied. Het beleid richt zich op de grote zoogdieren ree en op termijn het eldelhert, alsook gevoelige soorten als de poelkikker, de hazelworm en de levendbarende hagedis. Rijkwaterstaat en ProRail werken samen aan de ontwikkeling van deze ecopassage. Deze bestaat uit twee ecoducten, waardoor een ecopassage van maar liefst 300 meter lang ontstaat. Voorbereidingen zijn volop in gang en worden in 2010 door Rijkswaterstaat afgerond. Nadat de studie naar het juiste ontwerp en zo laag mogelijke kosten in 2011 is afgerond,
zal ProRail het project aanbesteden. De nieuwe passage zal niet alleen de toegankelijkheid voor dieren binnen het gebied bevorderen, maar is een kans voor de betrokken natuurorganisaties om de aandacht van bezoekers te vestigen op de waarde van dit gebied voor de fauna.
Elsbeth Aartse
ProRail

(excuses voor de kwaliteit van de foto, het is een 1op1 copy uit de .pdf)
Ter oriëntatie, de witte vlek iets links van het midden is de parkeerplaats van De Wildenberg.

dinsdag 14 september 2010

Echte bronst laat op zich wachten.

Er lijken zich 2 afzonderlijke roedels gevormd te hebben, ik zag namelijk maandagavond 1 hert, 2 spitsers en een paar hindes en kalfjes. De jonge herten en een aantal hindes met kalfjes zag ik niet. Die zullen zich dieper in het bos ophouden. Nog klonk het burlen van het plaatshert naar niets.
Het was soms erg grijs maar toch weer een paar aardige plaatjes kunnen schieten.

Kalfje met hinde. Het plaatshert met een hinde en een kalfje. En een hinde op de rand van de beek.


woensdag 8 september 2010

Video van 8-september

Even over de geluiden in de video. Er ligt een schietbaan vlakbij, de schoten vallen daar. Het zijn geen jachtgeweren.  De harde geluiden zijn mijn fotocamera.


Voor-bronst begonnen?

Rond een uur of 18:00 liep op de weide aan de Brensbrug de hele roedel hindes, smaldieren en kalfjes. Ook 2 spitsers liepen bij de roedel. Alles was rustig, de herten lagen te herkauwen. Geen nerveus gedrag wat er op wees dat er mannetjes in de buurt waren. Na wat foto's genomen te hebben, liep ik door naar de wildkansel. Daar hoopte ik vanaf het hoogste platform op de weides aan de overkant van de beek De Oude Graaf eventueel de mannetjes te zien. Niets. Dan terug naar de wei aan de brug. Daar waren inmiddels 2 jonge herten aan de roedel toegevoegd. De spitsers en de jonge herten lieten de hormonen spreken en stoten bij wijze van proef de geweien al aardig tegen elkaar. Uit het struikgewas achter de wei kwam stap voor stap een ouder hert ui de dekking gebroken. Burlen doet hij nog niet, maar het begin is er. De bronst-roedel is compleet.

Klik hier voor het 'vereniging Het Edelhert Woordenboek' om meer over de gebruikte termen onder wild liefhebbers  te leren.

De muggen zijn nog niet helemaal verdwenen al is het niet zo heel erg meer, DEET of een ander middel meenemen bij een wandeling is verstandig.

De roedel nog in rust.

De 2 spitsers liggen ook rustig te herkauwen.


2 jonge herten hebben zich op de weide aangediend en om de spieren los te maken knokken de spitsers wat met deze pubers.


Uit de dekking verschijnt dit grote hert. Hij gooit de kop in de nek en openend zijn bek. Zo plotseling dat de foto helaas onscherp is. Ook het hert bakte weinig van deze vroege burl, er kwam geen geluid.


Ook dit hert werd uitgedaagd tot het showen van de spierballen. Nu nog redelijk speels, over een tijdje is het wel serieus.
Een van de jonge herten en een spitser poseerde voor de aanwezige bezoekers.
De rust keerde weer op, wat ik de bronstweide noem. Het licht nam af en ik ging naar de uitgang. Het lijkt nu toch echt te gaan beginnen, eerst de voor-bronst, dan de hoog-bronst.

woensdag 1 september 2010

Limburgs Landschap Bronst-tochten in het Weerterbos

Net zo als de afgelopen jaren, organiseert het Limburgs Landschap weer een aantal wandeltochten onder begeleiding van deskundige gidsen door het Weerterbos. Onder de noemer 'Edelherten spotten in de Weerterbossen' zijn maar liefst 20 data gepland, beginnende 7 september.
Zie voor meer info en hoe aan te melden voor deze tochten de website van Limburgs Landschap.

http://www.limburgs-landschap.nl/er_op_uit/boswachter.cgi

Hinde en kalf

De video van gisteravond.


dinsdag 31 augustus 2010

Laatste augustus zon

Vanavond even naar het Weerterbos geweest. Van bronst is hier nog niets te zien, dat duurt nog wel even.
Wel zag ik een hinde met kalfje op de wei aan de beek en kwamen even later 2 spitsers ook een kijkje nemen op de weide. Vanaf de toren waren een 5 tal reeën te zien. En een groot aantal koeien en zelfs een aantal paarden.


zaterdag 26 juni 2010

Loeki..

Even tijd voor reclame.

In het kwartaalblad van De Stichting Het Limburgs Landschap staat naast (korte versie van) het jaarverslag,  een stuk over het landschapsbeheer in het Weerterbos. Over wat er zoal gebeurt om meer vlinders aan te trekken, verbeteren van vennen en de toekomstvisie.

Lid worden kan via hun site. Lees meer op:
http://www.limburgs-landschap.nl/zelf_meesteunen/index.htm


In het kwartaalblad van Vereniging Het Edelhert gaat het o.a. over de vraag of er wel goed aangedaan wordt om overal maar Edelherten te willen plaatsen als grazers. Standpunten van de vereniging over de Oostvaardersplassen en de Meinweg. Ook wordt ingegaan op hoeveel het faunafonds nu aan schades uitkeert aan belanghebbenden door de diverse diersoorten.

http://www.hetedelhert.nl/cms/index.php  Lid worden kan via 'Aanmelden als lid'.

Nu we toch bezig zijn die reclame leeuw uit te laten,

Bij IPC Groene Ruimte is Het Edelhert - Observeren en herkennen, R. Borst uitgekomen. Een naslagwerk over het leren observeren en herkennen van edelherten. Voor de echte edelherten fans.

http://www.ipcgroen.nl/pm_nl.html?pmProductId=436&pmCatId=17Disclaimer:
*ik heb geen belangen bij het lid worden of de aanschaf van het boek, dit bericht was slechts informatief*

donderdag 24 juni 2010

Donderdagochtend in het gemaaide gras.

Een spitser slaat met zijn gewei door het gisteren gemaaide gras, een andere spitser ligt vlakbij.
De hindes waren met de kalfjes aan het dollen in de bosrand.
Een van de hindes kwam met haar kalfje naar de andere bosrand. Ik zag zeker 4 en waarschijnlijk 5 kalfjes. Ze waren lastig te tellen, renden flink door elkaar en tussen de hindes door.

Van de bloemetjes en de wespen.

Misschien valt het me dit jaar meer op omdat ik geleerd heb dat de Kleine Ijsvogelvlinder kamperfoelie als waardplant heeft en er dus meer op let. Vooral naast de Heugterbroekdijk is het Weerterbos vol met bloeiende kamperfolie.

Wespen maken prachtige papierachtige huisjes. Deze bevind zich achter een verkeersbord bij het veerooster.