dinsdag 28 december 2010

Werkzaamheden rond het Weerterbos.

Bron: http://www.wpm.nl/nieuws/@215559/pagina/pagina/

Werkzaamheden Oude Graaf in volle gang

Waterschap Peel en Maasvallei is bezig met de herinrichtingswerkzaamheden rondom de Oude Graaf in Weert en Nederweert. De herinrichting voorziet in een oplossing van enkele waterproblemen bij deze beek die stroomt door de natuurgebieden Weerterbos, Hugterbroek en In den Vloed.Het stroomgebied van de Oude Graaf (gemeenten Weert en Nederweert) kent verschillende waterproblemen. De beek heeft geen natuurlijke vorm en er wordt ‘niet-natuurlijk’ water geloosd afkomstig van stedelijk en landbouwgebied. Daarbij kampt een groot gedeelte van het stroomgebied met verdroging, terwijl bij hevige regenval wateroverlast ontstaat. In samenwerking met de gemeenten Weert en Nederweert, Stichting Limburgs Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Provincie Limburg en Waterschap De Dommel heeft Waterschap Peel en Maasvallei een herinrichtingsplan opgesteld. Alle partijen hebben hun specifieke kennis ingebracht en gezamenlijk is er gekeken naar de diverse belangen binnen het gebied.

Werkzaamheden

Het waterschap voert de herinrichting uit in twee fasen. De werkzaamheden van de eerste fase zijn in het najaar van 2010 gestart en duren naar verwachting tot april 2011. In deze eerste fase voert het waterschap de volgende maatregelen uit:
  • Aanleg van twee buffers voor de opvang van overvloedig regenwater. Dit is ter beperking van afvoerpieken in de Nederweerter Riet en het Sterkselsch kanaal;
  • Het water afkomstig van stedelijk en landbouwgebied scheiden van ‘natuurlijk water’ door het om het Weerterbos heen te leiden naar het Sterkselsch kanaal;
  • Waterlopen geheel of gedeeltelijk dempen om vernatting te realiseren van gedeelten van de natuurgebieden Weerterbos, Hugterbroek en In den Vloed.
Gedurende deze periode kan er plaatselijk verkeersoverlast zijn, vanwege vrachtwagens die in totaal ongeveer 100.000 m3 grond afvoeren. In de tweede fase, die start in 2015, wordt de waterloop zelf (inclusief zijwatergangen) onder handen genomen.
Persbericht, 22 december 2010


***
Op (delen van) wegen in de buurt van de Daatjeshoeve zijn parkeerverboden van kracht zodat de grote grondverzet machines geen hinder ondervinden van geparkeerde wagens. Even opletten dus waar u uw auto neer zet.
***
Deze zilver reiger zat in een van de waterloopjes, de 'Bossche Vaart',  in de buurt van de werkzaamheden naast de Daatjeshoeve.

donderdag 9 december 2010

Opening wandelgebied Weerterbos en Hugterheide (Nederweert)

Bron: http://www.rlkm.be/nl/kempen-broek/activiteiten/opening-wandelgebied-weerterbos-en-hugterheide-nederweert/211/


12 december 2010

Op zondag 12 december ben je welkom op de opening van het wandelgebied Weerterbos en Hugterheide in Nederweert. ’s Morgens kan je meedoen aan de ontbijtwandeling. Na het spek met eieren kan je van de charmes van een ontwakend bos genieten. Wie weet, spot je wel een edelhert.
In de namiddag kan je met gidsen mee of de 8 bewegwijzerde wandelingen op eigen houtje verkennen. Is puzzelen meer je ding? Doe dan met je vrienden of familie mee aan de fotozoektocht. Deelname is gratis en voor elke deelnemer ligt een cadeautje klaar. Na deze inspanning kan je aan de Daatjeshoeve ontspannen bij een warme kop soep, een druppeltje of een kop koffie. Pik zeker de tentoonstelling over de luchtoorlog van WOII mee. Vergeet de bon in deze landschapskrant niet mee te brengen, je krijgt korting bij aankoop van de splinternieuwe wandelkaart Weerterbos en Hugterheide. Tot dan!

Programma

Ochtendwandeling: na een stevig ontbijt trek je met de beheerders mee hun gebied in. Ze weten er het fijne van! Max 30 deelnemers, dus wees er snel bij.
Start: 8.30u
Prijs: € 10 volwassenen, € 5 kinderen < 12 jaar (incl water, koffie, thee). Inschrijving is verplicht +31 (0) 495-697319. Betaling geldt als definitieve inschrijving.
Namiddag (13u - 17u):
  • Ga op stap met een gids vanaf 13u. Kom op tijd om je in te schrijven, het aantal deelnemers is beperkt. Kosten voor deelname: volwassenen € 3, kinderen € 2 (prijs is incl. consumptie bij Daatjeshoeve)
  • Ontdek de wandelroutes op eigen houtje
  • Fotozoektocht: leuk voor jong en oud! (elke deelnemer krijgt een cadeautje)
  • Tentoonstelling luchtoorlog 1939 – 1945: foto’s, persoonlijke voorwerpen van bemanning, onderdelen gecrashte vliegtuigen
locatie: Daatjeshoeve Nederweert, Heugterbroekdijk 34 (www.daatjeshoeve.nl)

------------------------------------
De landschapskrant van Kempenbroek lag ook vrijdag de 10e nog niet in de brievenbus hier in Weert, hopelijk komt hij morgen nog. Hij kan al wel gelezen worden op onderstaande link, als .pdf file op de rlkm site. De krant ligt inmiddels in de brievenbus.

http://www.rlkm.be//uploads/files/20101122LKdef.pdf

-----------------------------------
De routes zijn nu uitgezet met paaltjes met schilden met daarop de verschillende symbolen voor de verschillende routes.

Deze zag ik staan aan het begin van het fietspad, dat er met wat sneeuw en in zwart wit er mooi uit ziet op onderstaande foto.

maandag 6 december 2010

vondst historisch edelhert in kempen~broek

Bron: http://www.ark.eu/ark/werk-in-uitvoering/missing-lynx/edelherten-in-het-weerterbos/historisch-edelhert


'
Er is een bijzondere archeologische vondst gedaan tijdens werkzaamheden van Waterschap Peel en Maasvallei aan de Tungelroysebeek in de gemeente Nederweert. De vondst? Restanten van een edelhert. Onderzoek wijst uit dat de datering van de vondst circa 9000 voor Christus is: het Stenentijdperk. Op de locatie zijn ook resten gevonden van andere oerdieren en anorganisch materiaal, zoals speerpunten en scherven. Vindplaats ‘De Mildert’ blijkt een ware archeologische archiefkast! Wetenschappers van onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laten weten dat de vondst zeer zeldzaam is. Een belangrijk puzzelstuk dat meer onthult over de bewonersgeschiedenis van Nederland. Het waterschap past haar werkzaamheden ter plaatse aan, zodat overige oudheden in de grond bewaard blijven voor toekomstige generaties.
De vondst wordt door wetenschappers ‘bijzonder’ en ‘zeldzaam’ genoemd. Het is vrijwel zeker dat het edelhert het slachtoffer is geworden van een jachtpartij. Dit wijst erop dat de toenmalige bewoners van Limburg de zogeheten ‘jagerverzamelaars’ waren. Oerbewoners die vlakbij het beekdal leefden, omdat vis en wild voorhanden waren. Op donderdag 2 december is het historische edelhert aan pers en publiek getoond in het Openluchtmuseum Eynderhoof te Nederweert.
Integraal project Tungelroysebeek
Het integrale project Tungelroysebeek is op zich al een uniek gebeuren: in totaal wordt circa 35 kilometer beek heringericht: saneren vervuiling, hermeanderen en realiseren Ecologische Hoofd Structuur. Daarmee voert Waterschap Peel en Maasvallei een complex en voor Nederlandse begrippen mega project uit. Het waterschap heeft haar werkzaamheden bij vindplaats De Mildert aangepast om te zorgen dat de archeologische archiefkast behouden blijft.
Icoon
De vondst van het oeroude edelhert is actueler dan ooit: in de omgeving worden juist edelherten uitgezet om het oorspronkelijke ecosysteem in ere te herstellen. Deze Edelherten lopen omrasterd in het Weerterbos, maar door het aan elkaar knopen van bestaande natuurgebieden nemen de kansen voor Edelherten op de vrije wildbaan in het Kempen~Broek toe.
Drie betrokken partijen hebben vandaag elk 1000 euro geschonken. Een aanzet om een kunstwerk van een edelhert te laten maken. De drie gevers zijn: Waterschap Peel en Maasvallei, Gemeente Nederweert en Natuurmonumenten. Het edelhert als blijvend icoon in haar oorspronkelijke habitat: aan de Tungelroysebeek bij vindplaats De Mildert.'

Kijk op de bovenstaande en onderstaande links voor foto's.

http://www.natuurmonumenten.nl/content/vondst-historische-edelhert
http://www.l1.nl/L1NWS/_rp_links4_elementId/1_4869745 Video door L1 nieuws. Er is geen geluid bij.De vindplaats is hemelsbreed zo'n 10 kilometer van de plaats waar nu het project met de edelherten in het Weerterbos loopt.