dinsdag 28 december 2010

Werkzaamheden rond het Weerterbos.

Bron: http://www.wpm.nl/nieuws/@215559/pagina/pagina/

Werkzaamheden Oude Graaf in volle gang

Waterschap Peel en Maasvallei is bezig met de herinrichtingswerkzaamheden rondom de Oude Graaf in Weert en Nederweert. De herinrichting voorziet in een oplossing van enkele waterproblemen bij deze beek die stroomt door de natuurgebieden Weerterbos, Hugterbroek en In den Vloed.Het stroomgebied van de Oude Graaf (gemeenten Weert en Nederweert) kent verschillende waterproblemen. De beek heeft geen natuurlijke vorm en er wordt ‘niet-natuurlijk’ water geloosd afkomstig van stedelijk en landbouwgebied. Daarbij kampt een groot gedeelte van het stroomgebied met verdroging, terwijl bij hevige regenval wateroverlast ontstaat. In samenwerking met de gemeenten Weert en Nederweert, Stichting Limburgs Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Provincie Limburg en Waterschap De Dommel heeft Waterschap Peel en Maasvallei een herinrichtingsplan opgesteld. Alle partijen hebben hun specifieke kennis ingebracht en gezamenlijk is er gekeken naar de diverse belangen binnen het gebied.

Werkzaamheden

Het waterschap voert de herinrichting uit in twee fasen. De werkzaamheden van de eerste fase zijn in het najaar van 2010 gestart en duren naar verwachting tot april 2011. In deze eerste fase voert het waterschap de volgende maatregelen uit:
  • Aanleg van twee buffers voor de opvang van overvloedig regenwater. Dit is ter beperking van afvoerpieken in de Nederweerter Riet en het Sterkselsch kanaal;
  • Het water afkomstig van stedelijk en landbouwgebied scheiden van ‘natuurlijk water’ door het om het Weerterbos heen te leiden naar het Sterkselsch kanaal;
  • Waterlopen geheel of gedeeltelijk dempen om vernatting te realiseren van gedeelten van de natuurgebieden Weerterbos, Hugterbroek en In den Vloed.
Gedurende deze periode kan er plaatselijk verkeersoverlast zijn, vanwege vrachtwagens die in totaal ongeveer 100.000 m3 grond afvoeren. In de tweede fase, die start in 2015, wordt de waterloop zelf (inclusief zijwatergangen) onder handen genomen.
Persbericht, 22 december 2010


***
Op (delen van) wegen in de buurt van de Daatjeshoeve zijn parkeerverboden van kracht zodat de grote grondverzet machines geen hinder ondervinden van geparkeerde wagens. Even opletten dus waar u uw auto neer zet.
***
Deze zilver reiger zat in een van de waterloopjes, de 'Bossche Vaart',  in de buurt van de werkzaamheden naast de Daatjeshoeve.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties en/of vragen zijn altijd welkom.