dinsdag 15 maart 2011

L1 Natuurlijk Limburg

Afgelopen maandag is L1 weer begonnen met hun uitzendingen 'Natuurlijk Limburg'. Maurice Nijsten heeft weer 15 afleveringen opgenomen die elke maandag uitgezonden worden. Limburgs Landschap bestaat in 2011 80 jaar en greep dat jubileum aan om met Maurice haar natuurgebieden van uit een luchtballon en van op de grond in het zonnetje te zetten.
Een pdf bestand met het persbericht van Limburgs Landschap is hier te downloaden.
http://www.limburgs-landschap.nl/Natuurlijk%20Limburg%202011.pdf

Aflevering 4 gaat over Kempen~Broek waar het Weerterbos onderdeel van is. Uit het persbericht:

Aflevering 4 Kempenbroek... Weerterbos. We vertrekken vandaag op de grens van Brabant en Limburg. En nergens mooier dan vanuit de ballon kunnen we natuurherstel en andere vormen van beheer in het Weerterbos door Stichting het Limburgs Landschap in beeld brengen. Het Weerterbos wordt doorsneden door de oude Graaf, een gegraven beek. Het centrale natte deel van het bos staat onder andere onder invloed van kwelwater. Bij het beheer door het Limburgs Landschap moeten naaldbomen wijken in het voordeel van loofhout. Dat geeft meer variatie. Natuurherstel en natuurontwikkeling geven vaak verrassend snel resultaten. Aan de Oostrand van het Weerterbos zien we vanuit de ballon het eerste herstelde ven. We zien in deze aflevering o.a. alpenwatersalamander, kleine watersalamander, kleine bonte specht, edelhert, havik, appelvink en blauwborst.

De uitzendingen zijn op maandag om 21.00, 22.00 en 23.00 uur, met een herhaling in de dagcarrousel van dinsdag. Zaterdag is Natuurlijk Limburg er om 11.25, 13.25, 15.25 en 16.30 uur.
Meer informatie ook op: www.mauricenijsten.nl

Update: De uitzending over Kempenbroek...Weerterbos is op 4 april. 

zondag 13 maart 2011

Natuursites nieuws

Misschien had u het al vernomen via andere media, Staatsbosbeheer heeft in de Oostvaardersplassen een vossenburcht gebouwd en daar een aantal webcams in en om geplaatst. 24 uur per dag kan u zien of de vossen aanwezig zijn en of er jongen geboren worden/zijn.
http://www.volgdevos.nl

Sinds 1 maart is ook weer de site Beleef de lente van de Vogelbescherming Nederland in de 'lucht'. Dit keer zijn een ooievaar, slechtvalk en naar men hoopt een purperreiger te volgen tijdens de nestbouw, broeden en opvoeden van de jongen.
http://www.beleefdelente.nl

Wellicht weet u dat het Weerterbos onderdeel uitmaakt van Kempen~broek.  (zie link voor uitleg en de webshop met wandel, fiets en ruiter-route kaarten)
Op 8 maart is Natuurpunt Bree en fotoclub AG-Bree een fotowedstrijd gestart, met als onderwerp Kempen~broek.
http://www.rlkm.be/nl/kempen-broek/nieuws/fotowedstrijd-kempenbroek/196/

Succes!

donderdag 10 maart 2011

Vogels en vlinders

Het Weerterbos is ook bekend om zijn vlinders. Ik heb de vlinderstichting al eens eerder genoemd. Nu staan op de website van Vogelwerkgroep Nederweert verslagen en foto's van de behaalde resultaten.
http://www.vogelwerkgroepnederweert.nl/projecten/2011projectvlinderpaden.htm

En wat al dat werk heeft opgeleverd. Veel meer van de bijzondere soorten als Kleine ijsvogelvlinder en Bont dikkopje.
http://www.vogelwerkgroepnederweert.nl/projecten/2011vlinderresultaten.htm


Zeldzame en schaarse broedvogels van Nederweert in 2010

Tevens is op dezelfde site staat een Broedvogel rapport 2010 geschreven door Thijs Loven te downloaden. De heer Loven heeft het veldwerk van heel veel vrijwilligers gedestilleerd tot een prachtig overzicht. Het Weerterbos ligt ook in het onderzoeksgebied en is thuis voor een aantal zeldzame en schaarse broedvogels als de groene specht, nachtzwaluw en blauwborst. Het is een pdf van 7.2mb, 133 pagina's zéér de moeite waard om te lezen.

http://www.vogelwerkgroepnederweert.nl/projecten/rapport2010.htm

dinsdag 8 maart 2011

Kraanvogels rusten in het Weerterbos

Vanmorgen bij zonsopkomst stonden ongeveer 40 kraanvogels in het weiland achter het bosje gezien vanuit de uitkijktoren. Bij de eerste zonnestralen vlogen ze op en vertrokken richting Noord-Oost, naar Scandinavie of Rusland.


Vandaag (en gisteren ook) werden er voor Nederland heel erg veel Kraanvogels gezien. Door de windrichting nemen ze vanuit Lac du Der in Frankrijk een wat westelijkere route dan andere jaren. Met 780+ waarnemingen en 1000den getelde vogels was dit een bijzondere dag.
http://waarneming.nl/soort/view/19?from=2011-03-07&to=2011-03-08

Gedurende de ochtend vlogen er nog minstens 300 ex. over het Weerterbos in grote 'V' formaties.


Ook zag ik 2 ooievaars. Deze cirkelde over het afgegraven stuk en verdwenen boven de bomen uit het zicht. Een kon ik fotograferen.

Ook op het afgegraven veld kon ik een zilver reiger vastleggen.


In een van de bomen aan de 'bronst weide' zat een hele licht gevederde buizerd.