zaterdag 26 februari 2011

Na het Edelhert, mogelijk de boomkikker terug in het Weerterbos?

Het hele onderzoeks rapport is te downloaden als .pdf op de site van Stichting Ark:
http://www.ark.eu/ark/download/kempen-broek/rapport-boomkikker.pdf

Uit de samenvatting uit het rapport:

In deze studie is onderzoek gedaan naar kansen en mogelijkheden voor herstel van leef- gebieden voor de boomkikker in het GrensPark Kempen~Broek. Speciale aandacht is daar- bij uitgegaan naar het Weerterbos (NL) en het Stramprooierbroek (B). De boomkikker staat centraal omdat het een gidssoort is voor een hoge natuurkwaliteit en het tevens een soort is die symbool kan staan voor grootschalig systeemherstel. Boomkikkers stellen hoge eisen aan hun voortplantings- en landbiotoop. Voor een levenskrachtige populatie is een gebied van minimaal 1 km2 nodig met daarin meerdere grote visloze wateren en ca. 60.000 m2 aan ruigte en goed ontwikkelde struweel- en zoomvegetaties.
Sinds de jaren 50 is de boomkikker in vrijwel het hele studiegebied verdwenen met uitzon- dering van een klein restpopulatie in de Itterbeekvallei in België. Daar heeft de soort het tot 1982/1984 uitgehouden en is daar in 2006 herontdekt. De populatie bedraagt daar in 2010 meer dan 300 roepende mannetjes. Inmiddels is de boomkikker bezig met een opmars naar de zuidzijde van het Stramprooierbroek.

Haalbaarheidsonderzoek Weerterbos
In voorliggend rapport is verslag gedaan van een haalbaarheidsonderzoek naar potentieel leefgebied van de boomkikker in het Weerterbos als onderdeel van het Kempen~Broek. Hier- bij zijn mogelijkheden aanwezig om in de omgeving van het Maarhezerveld en de Grashut een duurzaam leefgebied te ontwikkelen voor de boomkikker. Belangrijke aandachtspunten daarbij vormen het areaal en de kwaliteit van het landbiotoop in de directe omgeving van de wateren. Daarnaast liggen er moeglijkheden voor aanvullend moerasherstel.

Informatie over boomkikkers http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomkikker

woensdag 23 februari 2011

Kraanvogels in Nederweert

In de omgeving van Nederweert, Ospel, Ospel-dijk (niet zo heel ver van het Weerterbos dus), wordt al enkele dagen een groep kraanvogels gezien. Ze zijn op doortocht naar het noorden en rusten hier wat uit. Een buur-gemeente van Weert heet Cranendonck (Geïnspireerd op de natuurlijke omstandigheden ter plaatse (kraan: kraanvogel, donk: hoogte, heuvel) werd het kasteel Cranendonk genoemd.)

Via de website waarneming.nl zijn ze aardig te volgen;
http://waarneming.nl/soort/view/19?from=2011-02-18&to=2011-02-23&maand=0&prov=11&os=0
Klik op de camera symbooltjes achter de meldingen voor foto's van de diverse melders/fotografen.

Ik heb zondag een aantal foto's kunnen maken, maar van redelijke afstand. Kraanvogels zijn erg gesteld op rust en vliegen dus snel op.  Info kraanvogel op waarneming.nl en vogelvisie en vogelbescherming nederland.woensdag 9 februari 2011

Bleek zonnetje

In een bleek winterzonnetje zit een buizerd wat uit te rusten op een weipaal.


Ik stond op de toren dat ik deze foto maakte. U kunt in de achtergrond zien dat het weiland flink nat is. De grondwaterstand is erg hoog in het Weerterbos, ik heb het sinds mijn eerste bezoek in 2005 nooit zo nat gezien. Dit zal komen door het 'waterbos' / wateropslag gebied beleid.

De vijver voor de toren staat dan ook aardig vol.
En het open stuk net buiten het raster waar in het verleden de toplaag verwijdert is staat aardig onder water. Dit is geschoten vanaf de picknicktafel in de richting van de uitkijktoren.

zaterdag 5 februari 2011

Wit edelhert = wit damhert

Misschien dat u op deze site terecht gekomen bent na het zoeken van informatie over edelherten in Limburg / Weerterbos na het lezen van berichten in de pers over het witte 'edelhert' dat gezien zou zijn in de achterhoek.
De in de achterhoek gespotte hinde is echter geen edelhert maar een wit damhert.
Bericht hier op Natuurbericht.nl http://www.natuurbericht.nl/?id=5600

Op de eerste foto is een (beetje onduidelijk) een stukje van een staart te zien. Edelherten hebben maar een kort staartje, damherten daar en tegen een lange staart.
Zie voor meer informatie en verschil foto's : http://www.hetedelhert.nl/cms/index.php/van-onze-redactie/2865-het-witte-edelhert
De hinde was met enkele soortgenoten ontsnapt uit een ren in de buurt en zou net als de rest van de dieren weer terug zijn bij de eigenaar.

vrijdag 4 februari 2011

Weerterbos in Landleven

Er staat een artikel met foto's van 4 pagina's in de Landleven van jan/feb 2011. Beheerder Jos Berends gaf een rondleiding aan het blad.