zaterdag 26 februari 2011

Na het Edelhert, mogelijk de boomkikker terug in het Weerterbos?

Het hele onderzoeks rapport is te downloaden als .pdf op de site van Stichting Ark:
http://www.ark.eu/ark/download/kempen-broek/rapport-boomkikker.pdf

Uit de samenvatting uit het rapport:

In deze studie is onderzoek gedaan naar kansen en mogelijkheden voor herstel van leef- gebieden voor de boomkikker in het GrensPark Kempen~Broek. Speciale aandacht is daar- bij uitgegaan naar het Weerterbos (NL) en het Stramprooierbroek (B). De boomkikker staat centraal omdat het een gidssoort is voor een hoge natuurkwaliteit en het tevens een soort is die symbool kan staan voor grootschalig systeemherstel. Boomkikkers stellen hoge eisen aan hun voortplantings- en landbiotoop. Voor een levenskrachtige populatie is een gebied van minimaal 1 km2 nodig met daarin meerdere grote visloze wateren en ca. 60.000 m2 aan ruigte en goed ontwikkelde struweel- en zoomvegetaties.
Sinds de jaren 50 is de boomkikker in vrijwel het hele studiegebied verdwenen met uitzon- dering van een klein restpopulatie in de Itterbeekvallei in België. Daar heeft de soort het tot 1982/1984 uitgehouden en is daar in 2006 herontdekt. De populatie bedraagt daar in 2010 meer dan 300 roepende mannetjes. Inmiddels is de boomkikker bezig met een opmars naar de zuidzijde van het Stramprooierbroek.

Haalbaarheidsonderzoek Weerterbos
In voorliggend rapport is verslag gedaan van een haalbaarheidsonderzoek naar potentieel leefgebied van de boomkikker in het Weerterbos als onderdeel van het Kempen~Broek. Hier- bij zijn mogelijkheden aanwezig om in de omgeving van het Maarhezerveld en de Grashut een duurzaam leefgebied te ontwikkelen voor de boomkikker. Belangrijke aandachtspunten daarbij vormen het areaal en de kwaliteit van het landbiotoop in de directe omgeving van de wateren. Daarnaast liggen er moeglijkheden voor aanvullend moerasherstel.

Informatie over boomkikkers http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomkikker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties en/of vragen zijn altijd welkom.